Is your language English?
Yes

Sizə necə kömək edə bilərik?

Tək bir ödənişli plana neçə profil qoşa bilərəm?

Bir Instagram profili - bir ödənişli plan.