Is your language English?
Yes

Kullanım Şartları

1. Website Hizmet Şartları

1.1. Bireysel girişimci Melentev Konstantin ("biz", "biz" veya "bizim") tarafından işletilen Hizmetimizi kullanmadan önce lütfen bu Hizmet Koşullarını ("Koşullar", "Kullanım Koşulları") dikkatlice okuyun. Lütfen bize sağladığınız Kişisel bilgileri nasıl kullandığımızı anlamak için Gizlilik Bildirimimizi de okuyun.

1.2. "Hizmetler" terimi, uygun işlevsellik (bir "çevrimiçi kartvizit" oluşturma yeteneği, anlık mesajlaşma programlarına gitmek için doğrudan düğmelere sahip bir pencere öğesi kullanımı, ancak bununla sınırlı olmamak üzere), web hizmeti taplink.at aracılığıyla sağlanan hizmet anlamına gelir ).

1.3. Siteye / Hizmetlere erişiminiz ve bunları kullanımınız, bu Şartları kabul etmenize ve bunlara uymanıza bağlıdır. Bu Koşullar, Siteye / Hizmetlere ve Hizmetlere erişen veya bunları kullanan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar için geçerlidir.

1.4. Siteye / Hizmetlere erişerek veya bunları kullanarak bu Koşullara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Koşulların herhangi bir kısmına katılmıyorsanız, Siteye / Hizmetlere erişemezsiniz.

1.5. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Kullanım Koşullarından herhangi birini değiştirme veya değiştirme ya da Siteye / Hizmetlere erişimi değiştirme, askıya alma veya sonlandırma (herhangi bir özelliğin, veritabanının veya içeriğin kullanılabilirliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hakkımızı saklı tutarız. ) herhangi bir zamanda Site / Hizmetler aracılığıyla, e-posta yoluyla veya başka bir uygun elektronik iletişim yoluyla bir bildirim yayınlayarak. Ayrıca, bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük altına girmeksizin belirli özellik ve hizmetlere sınırlar koyabilir veya Site / Hizmetlerin bir kısmına veya tümüne kullanıcı erişimini kısıtlayabiliriz. Siteye / Hizmetlere erişiminizin sonlandırılmasından size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağımızı kabul edersiniz.

1.6. Değişiklikler için zamanında bildirimde bulunacak olsak da, bu Hizmet Koşullarını değişiklikler için periyodik olarak kontrol etmek de sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Kullanım Koşullarında yapılan herhangi bir değişikliğin bildirimini takiben Siteyi / Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bundan sonra Siteyi / Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz için geçerli olacak bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Siteyi / Hizmetleri kullanımınız, bu tür bir kullanım sırasında yürürlükte olan Kullanım Koşullarına tabidir.

2. Davranış Kuralları

2.1. Kullanım koşulu olarak, Site / Hizmetleri bu Hizmet Koşulları tarafından yasaklanan herhangi bir amaç için kullanmayacağınıza söz verirsiniz; Şunları yapmayacaksınız: (i) (tamamen kendi takdirimize bağlı olarak belirlediğimiz şekilde) altyapımıza (veya üçüncü taraf sağlayıcılarımıza) mantıksız veya orantısız şekilde büyük bir yük bindiren veya bindirebilecek herhangi bir işlem yapmayacaksınız; (ii) Sitenin / Hizmetlerin düzgün çalışmasına veya Site / Hizmetler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir faaliyete müdahale etme veya müdahale etme girişiminde bulunma; (iii) Siteye / Hizmetlere (veya Site / Hizmetlere bağlı diğer hesaplara, bilgisayar sistemlerine veya ağlara) erişimi engellemek veya kısıtlamak için kullanabileceğimiz herhangi bir önlemi atlamak, atlatmak veya atlatmaya çalışmak; (iv) Site / Hizmetler üzerinde herhangi bir şekilde otomatik yanıtlayıcı veya "spam" çalıştırma; (v) Site / Hizmetlerin herhangi bir sayfasını "taramak" veya "örümcek" yapmak için manuel veya otomatik yazılım, cihaz veya diğer işlemleri kullanmak; (vi) Site / Hizmetlerden herhangi bir içerik veya kişisel veri toplamak veya çıkarmak; (vii) aksi takdirde yönergelerimizi ve politikalarımızı ihlal eden herhangi bir eylemde bulunmak. Yazılım virüsleri veya herhangi bir yazılım, donanım veya telekomünikasyon ekipmanının düzgün çalışmasını engelleme, zarar verme, sınırlama veya müdahale etme veya herhangi bir sisteme zarar verme veya yetkisiz erişim elde etme amacıyla tasarlanmış veya bu amaçla tasarlanmış diğer bilgisayar kodlarını, dosyalarını veya programları kullanmak, bizim veya herhangi bir üçüncü tarafın verileri, şifresi veya diğer bilgileri

2.2. (Doğrudan veya dolaylı olarak): (i) Sitenin / Hizmetlerin herhangi bir kısmının (herhangi bir uygulama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir kaynak kodunu veya herhangi bir kaynak kodunu veya temelde yatan fikirleri veya algoritmaları deşifre etmeyecek, kaynak koda dönüştürmeyecek, parçalarına ayırmayacak, tersine mühendislik uygulamayacaksınız veya sınırlı ölçüde, geçerli yasalar bu tür kısıtlamaları özellikle yasaklamaktadır, (ii) Hizmetlerin herhangi bir bölümünü değiştirme, tercüme etme veya başka şekilde türev çalışmalar oluşturma, (iii) herhangi bir veri madenciliği, robot, veri toplama veya benzer veri toplama faaliyetlerinde bulunma veya kullanma veya çıkarma yöntemleri veya (iv) işbu Sözleşme kapsamında aldığınız haklardan herhangi birini kopyalamak, kiralamak, kiralamak, dağıtmak veya başka şekilde devretmek.

3. Fikri Mülkiyet

3.1. Web Sitesi / Hizmetler adı ve logoları, ticari markalar ve hizmet veya marka tanımlayıcımızın markalarıdır. Bu Kullanım Koşulları veya Site / Hizmetler'deki hiçbir şey, her durumda önceden yazılı iznimiz olmaksızın, Sitede / Hizmetlerde görüntülenen Ticari Markalarımızdan herhangi birini kullanmak için ima yoluyla, engelleme veya başka bir şekilde herhangi bir lisans veya hak verdiği şeklinde yorumlanmamalıdır . Ticari Markalarımızın kullanımından kaynaklanan tüm saygınlık, bizim münhasır menfaatimize olacaktır.

3.2. Yazdırdığınız veya indirdiğiniz herhangi bir İçeriğin fiziksel veya dijital kopyalarını herhangi bir şekilde değiştirmemelisiniz ve herhangi bir resim, fotoğraf, video veya ses veya herhangi bir grafiği beraberindeki herhangi bir metinden ayrı olarak kullanmamalısınız.

4. Garantiler

4.1. Sitemize / Hizmetlere erişim "olduğu gibi", "mevcut olduğu gibi" sağlanmaktadır, ancak sitemizi kullanımınızın güvenli olmasını sağlamak ve güvenlik ve yasal kullanımı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyor ve makul olarak mümkün olan tüm teknik ve yasal önlemleri alıyoruz. sağladığınız bilgilerin.

4.2. Sitenin / Hizmetlerin kullanımıyla ilişkili herhangi bir üçüncü tarafın cezai, yasadışı, ihmalkar eylemlerinden veya hareketsizliğinden, bu tür eylemlerin ne olursa olsun sorumlu değiliz.

4.3. Bir mahkeme davası olması durumunda, yargı yetkisinin gözetilmesi için ilgili mahkemede Ukrayna'nın mevcut mevzuatı kapsamında değerlendirilecektir.

4.4. Bu Hizmet Koşullarının herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğu tespit edilirse, bu hüküm, aksi takdirde bu Hizmet Koşullarının tam olarak yürürlükte ve uygulanabilir kalması için gerekli minimum ölçüde sınırlandırılacak veya kaldırılacaktır. Taraflardan herhangi birinin burada öngörülen herhangi bir hakkı herhangi bir şekilde kullanmaması, burada belirtilen diğer haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Hizmet Koşullarının herhangi bir bölümünü uygulamamamız, bunu veya bu Hizmet Koşullarının başka herhangi bir bölümünü daha sonra uygulama hakkımızdan feragat teşkil etmez. Belirli bir durumda uyumluluktan feragat etmek, gelecekte uyumluluktan feragat edeceğimiz anlamına gelmez. Bu Hizmet Koşullarına uygunluktan feragat etmenin bağlayıcı olması için, yetkili temsilcilerimizden biri aracılığıyla size bu tür bir feragatnameyi yazılı olarak bildirmemiz gerekir.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

5.1. Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, hiçbir durumda, herhangi bir tesadüfi, doğrudan, dolaylı, cezalandırıcı, fiili, sonuç olarak ortaya çıkan, özel, örnek niteliğinde veya diğer zararlar için herhangi bir yasal teoriye karşı sorumlu olmayacağız. gelir veya gelir kaybı, kar kaybı, acı ve ıstırap, duygusal sıkıntı, ikame mal veya hizmetlerin maliyeti veya sizin veya hizmetlerle bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir üçüncü tarafın maruz kaldığı veya maruz kaldığı benzer zararlar (veya herhangi bir nedenle feshi) Bu tür zararların olasılığı bize bildirilmiş olsa bile.
Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş kapsamda, hizmetlerde yayınlanan veya hizmetler aracılığıyla sunulan herhangi bir içerikten (bu içerikle ilgili ihlal iddiaları dahil), hizmetleri kullanımınızdan veya hizmetlerden sorumlu değiliz veya yükümlü değiliz. üçüncü şahısların hizmetler üzerinde veya aracılığıyla davranışları.
Mücbir Sebep

5.2. Makul kontrolümüz dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklanan bu tür bir başarısızlık durumunda, buradaki yükümlülüklerimizi yerine getirmedeki herhangi bir başarısızlıktan sorumlu olmayacağız.

6. Devir

6.1. Bu Kullanım Koşulları size özeldir ve önceden yazılı iznimiz olmadan tarafınızca devredilemez, devredilemez veya alt lisans verilemez. Buradaki hak ve yükümlülüklerimizden herhangi birini rızamız olmadan devredebilir, devredebilir veya devredebiliriz.

7. Ödemeler. Banka Kartı İle Online Ödeme Yapmak

7.1. Web sitemiz İnternet alımına bağlıdır ve Mallar için Visa, MasterCard, Maestro ve MIR kartınız ile ödeme yapabilirsiniz. Seçilen Malları onayladıktan sonra, banka kartı bilgilerinizi girmeniz gereken Iyzico işlem merkezinin ödeme sayfasını gösteren güvenli bir pencere açılır. Kart sahibinin ek kimlik doğrulaması için 3D Secure protokolü kullanılır. Bankanız bu teknolojiyi destekliyorsa, ek kimlik için sunucusuna yönlendirileceksiniz. Banka kartınızın size verildiği Banka'da ek kimlik belirleme kuralları ve yöntemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

7.2. Emniyet Güvencesi

7.2.1. Iyzico işlem merkezi, banka kartı ayrıntılarınızı PCI DSS 3.2 ile uyumlu olarak korur ve işler. Bilgiler, SSL şifreleme kullanılarak ödeme ağ geçidine aktarılır. Ayrıca bilgiler, en yüksek güvenlik düzeyine sahip güvenli banka ağları üzerinden iletilir. Iyzico, kart bilgilerinizi bize veya herhangi bir üçüncü şahsa aktarmaz. Kart sahibinin ek kimlik doğrulaması için 3D Secure protokolü kullanılır.

7.2.2. Yaptığınız ödemeyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, [email protected] adresine e-posta göndererek ödeme hizmetinizin desteğiyle iletişime geçebilirsiniz.

7.3. Online Ödeme Güvenliği

7.3.1. Sağladığınız kişisel veriler (isim, adres, telefon, e-posta, kredi kartı numarası) ifşa edilmemesi gereken gizli bilgilerdir. Kredi kartı bilgileriniz yalnızca şifrelenmiş biçimde aktarılır ve web sunucumuzda saklanmaz.

7.3.2. Web tarayıcınız çevrimiçi ödemeler için yeterince güvenliyse, özel web sayfasını kontrol etmenizi öneririz.

7.3.3. Çevrimiçi ödeme işlemenin güvenliği, Iyzico tarafından garanti edilmektedir. Tüm ödeme kartı işlemleri VISA International, MasterCard ve diğer ödeme sistemlerinin gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilir. Bilgi aktarımı için, işleme şirketinin güvenli yüksek teknoloji sunucusu tarafından işlenen verilerle, çevrimiçi kart ödemelerinin güvenliğini sağlamak için tasarlanmış özel teknolojiler kullanılır.